Khuôn bế cho các sản phẩm tạo hình chân không

KHUÔN CHÂN KHÔNG 05
KHUÔN CHÂN KHÔNG 05
KHUÔN CHÂN KHÔNG 03
KHUÔN CHÂN KHÔNG 03
KHUÔN CHÂN KHÔNG 02
KHUÔN CHÂN KHÔNG 02
KHUÔN CHÂN KHÔNG
KHUÔN CHÂN KHÔNG
KHUÔN CHÂN KHÔNG 01
KHUÔN CHÂN KHÔNG 01

- Chủng loại vật liệu

PP, PET, PPF OPS, AET, APET…

Các sản phẩm có tạo hình chân không như các khay… được sử dụng rất nhiều trong các lĩnh vực khác nhau như là thực phẩm, mỹ phẩm, y tế, tạp hóa, khay linh kiện…

Noda sản xuất khuôn bế ứng với tất cả các sản phẩm tạo hình chân không đó. Chúng tôi đang thực hiện mẫu khuôn bế hình dạng 3 chiều với dự án có hiệu suất cao và thích hợp nhất.

Đặt hàng