Khuôn bế cho ngành điện tử

khuôn bế cho linh kiện điện tử
khuôn bế cho linh kiện điện tử
khuôn bế cho linh kiện điện tử 01
khuôn bế cho linh kiện điện tử 01
khuôn bế cho linh kiện điện tử 01
khuôn bế cho linh kiện điện tử 01
khuôn bế cho linh kiện điện tử 02
khuôn bế cho linh kiện điện tử 02
khuôn bế cho linh kiện điện tử 04
khuôn bế cho linh kiện điện tử 04
khuôn bế cho linh kiện điện tử 05
khuôn bế cho linh kiện điện tử 05

- Chủng loại vật liệu

Films (tất cả các loại); Bọt biển; Băng keo hai mặt…

-Khuôn bế sử dụng trong các sản phẩm liên quan đến linh kiện điện tử thường đòi hỏi độ chính xác rất cao. Với ưu thế là hoạt động lâu năm có kinh nghiệm và những bí quyết riêng, công ty Noda chúng tôi có thể sản xuất các mẫu khuôn bế chất lượng cao.

-Để đối mặt với các vấn đề như thời gian giao hàng, độ chính xác của kích thước, độ cao không đồng đều, các biện pháp đối phó ... Chúng tôi có thể đề xuất chuyển sang  " khuôn Chrome (Pinnacle) " của chúng tôi sẽ đáp ứng được mọi vấn đề khắt khe nhất của khách hàng.

 

 

Đặt hàng