Khuôn bế hộp giấy, thùng carton

Khuôn bế hộp giấy 01
Khuôn bế hộp giấy 01
Khuôn bế hộp giấy 03
Khuôn bế hộp giấy 03
Khuôn bế hộp giấy 02
Khuôn bế hộp giấy 02
Khuôn bế hộp giấy 04
Khuôn bế hộp giấy 04

- Chủng loại vật liệu

Hộp giấy, hộp nhựa, thùng carton…

- Có rất nhiều sản phẩm phải dùng đến khuôn bế, trong đó có hộp dựng thực phẩm, mỹ phẩm, đồ dùng thể thao….

- Chung tôi luôn tìm hiểu rõng sản phẩm của quý khách dùng để gì, vật liệu, và các thao tác trong quá trình đóng gói. Để có thể chế tạo ra khuôn bế rễ ràng sử dụng ,và nâng cao được chất lương, năng xuất cho quý khách.

Đặt hàng